Rhaglen Nawfed Colocwiwm Bangor ar Gymru’r Oesoedd Canol

Dydd Gwener, 19 Hydref

Darlith J.E. Lloyd

Yr Athro Nancy Edwards (Bangor)
‘Time and Memory in Early Medieval Wales’

18:30, Prif Ddarlithfa’r Celfyddydau

Dilynir y ddarlith gan dderbyniad diodydd yn Ystafell Cledwyn 3 (Ystafell Gynhadledd 3 y Teras)

Dydd Sadwrn, 20 Hydref

Traddodir pob papur ar ddydd Sadwrn a dydd Sul yn Ystafell Syr Ifor Williams (Darlithfa 4), Prif Adeilad y Celfyddydau.
Bydd cinio a the a choffi yn cael eu ddarparu yn Neuadd Powis.

08:45–09:15 Cofrestru a phaned – Cyntedd Prif Adeilad y Celfyddydau a Neuadd Powis
09:20 Croeso
09:30–10:30

Darlith Gyweirnod 1

Dr Charles Insley (Manceinion)
‘From Llandaff to Liber A: Welsh charters and diplomatics in long perspective’

10:30–11:00 Te a choffi
11:00–13:00

Sesiwn 1

Papur 1 – Dr Fiona Edmonds (Caerhirfryn)
‘Wales and Brittany in the Viking Age: Contact, Confrontations and Comparisons’

Papur 2 – Dr Lindy Brady (Prifysgol Mississippi)
‘Gruffudd ap Cynan and heroic biography around the Irish Sea’

Papur 3 – Dr Euryn Rhys Roberts (Bangor)
‘Re-examining the Authorities for Early Welsh Topography’

13:00–14:00 Cinio Bwffe
14:00–16:00

Sesiwn 2

Papur 4 – Jenny Bell (Bangor)
‘Llanilltud Fawr: Searching for the Truth behind the Monastic School of St Illtud’

Papur 5 – Dr Joshua Byron Smith (Prifysgol Arkansas)
‘Geoffrey of Monmouth and the Problem of Brittany’

Papur 6 – Dr Martin Crampin (Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth)
‘The Imaging of Saints in Medieval Wales’

16:00–16:30 Te a choffi
16:30–17:30

Darlith Gyweirnod 2

Yr Athro Ann Parry Owen (Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth)
Cain awen gan awel bylgaint – Canu Beirdd y Tywysogion i Gadfan, Tysilio a Dewi’
[Fine poetic inspiration brought by the dawn breeze: the Poets of the Princes’ poetry for saints Cadfan, Tysilio and David]

Traddodir y papur yn Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd i’r Saesneg

19:00 Gwledd y Colocwiwm

Dydd Sul, 21 Hydref

9:15–11:15

Sesiwn 3

Papur 7 – Dr Melissa Julian-Jones (Caerdydd)
‘Contextualising Conflict: Exploring Inter-Marcher warfare in the Welsh Marches c.1100–c.1272’

Papur 8 – Hugh Brodie (Rhydychen)
‘Punching above Gwynedd’s Weight: The Diplomatic Correspondence of Llywelyn ap Gruffudd between Montgomery and Aberconwy (1267-77)’

Papur 9 – Yr Athro Ralph Griffiths (Abertawe)
‘The lordship of Gower and the Wars of the Roses’

11:15–11:45 Te a choffi
11:45–12:45

Darlith Gyweirnod 3

Yr Athro Tony Carr (Bangor)
‘Some thoughts on the wealth of the north Wales gentry in the later middle ages’

13:00 Cloi’r colocwiwm a chinio bwffe