Manylion Cyswllt

Trefnwyr Nawfed Colocwiwm Bangor ar Gymru’r Oesoedd Canol yw:

Dylid gyrru unrhyw ymholiadau cyffredinol at cymruoesoeddcanol@bangor.ac.uk